Mijn APPotheek delen

Iemand anders mag zaken regelen voor mij

Zorgverbruik is privacygevoelige informatie. Er staat bijvoorbeeld welke medicijnen u bij de apotheek heeft gehaald. De overheid heeft een wet gemaakt die dit soort persoonsgegevens beschermt. Hierdoor kunnen deze gegevens nooit op verzoek van een ander zomaar gedeeld woden. De persoon in kwestie moet hier altijd eerst zelf toestemming voor geven. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar.

Wilt u iemand toestemming geven om namens u via APPotheek uw medische gegevens in te zien en namens u te regelen? U kunt dit zelf regelen in APPotheek met een andere APPotheek gebruiker. Dat werkt zo.

U kiest eerst wat de ander voor u mag doen: zoals het inzien van uw medicatiedossier en namens u aanvragen van uw herhaalrecepten. En tot wanneer hij of zij dit mag doen, met een maximumduur van 4 jaar.

Na de aanvraag krijgt u 2 codes op het scherm te zien. Deze code geeft u aan degene die u wilt machtigen. Degene die u machtigt activeert de code (binnen 1 uur) in APPotheek account delen en kan daarna voor u aan de slag.

LET OP! Geef deze codes nooit aan iemand, die geen toestemming heeft uw gegevens in te zien.

Kan ik ook gegevens inzien van iemand zonder een APPotheek account?

Wilt u medische gegevens van iemand zonder een APPotheek account inzien? Dit is mogelijk. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Informatie delen over minderjarigen

Informatie delen over meerderjarigen

Minderjarigen jonger dan 12 jaar

De ouders of voogd(en) hebben altijd recht op informatie over de minderjarige.

De ouders of voogd(en) kunnen de gegevens zonder toestemming van de minderjarige inzien.

Minderjarigen van 12, 13, 14 of 15 jaar

De ouders of voogd(en) hebben recht op informatie die belangrijk is voor hun rol als opvoeder. De apotheker hoeft geen informatie te delen als hij vindt dat het in strijd is met de zorg van een goed hulpverlener.

De minderjarige moet zelf toestemming geven aan de apotheker om gegevens met andere mensen te delen. De ouders en het kind kunnen aanvragen om het medisch dossier te bekijken. Het kind kan bezwaar maken tegen dat de ouders het dossier kunnen inzien.

Deze groep minderjarigen mag niet zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten. Dat doen de ouders of voogd(en) namens de minderjarige. Voor elke actie die hoort bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, moeten zowel de minderjarige als de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven aan de apotheker.

De ouders of voogd(en) kunnen de gegevens alleen met toestemming van de minderjarige inzien. Zowel ouder of voogd(en) en de minderjarige dienen hier toestemming voor te verlenen.

Minderjarigen van 16 en 17 jaar

De ouders of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft het recht op geheimhouding. Een patiënt van 16 of 17 jaar moet op dezelfde wijze behandeld worden als een meerderjarige.}

De ouders of voogd(en) kunnen de gegevens alleen met toestemming van de minderjarige inzien.

Minderjarigen die wilsonbekwaam zijn (12 tot 18 jaar)

De ouders of voogd(en) hebben altijd recht op informatie over minderjarigen die wilsonbekwaam zijn. Voor alle wilsonbekwame minderjarigen van 12 tot 18 jaar geldt dat hun ouders of voogd(en) met de apotheker afspraken maken over hun zorg en gezondheid. 

De ouders of voogd(en) kunnen de gegevens inzien na verificatie van de wilsonbekwaamheid

Informatie delen met ouders na echtscheiding

Na een echtscheiding houden meestal beide ouders het ouderlijk gezag over hun kind(eren). Ze zijn dan allebei wettelijk vertegenwoordiger en hebben recht op informatie volgens de regels die hierboven staan.

De hoofdregel is dat beide ouders moeten instemmen met de behandeling/inzage van het medisch dossier van de minderjarige. Maar het belang van het kind staat altijd voorop. Als het kind met één van de ouders naar de apotheek komt, dan mag de apotheker ervan uitgaan dat deze ouder ook namens de andere ouder spreekt. Dit geldt ook als de ouders zijn gescheiden. Alleen als de apotheker aanwijzingen heeft dat de ouder die er niet bij is een andere mening heeft, dan moet hij deze ouder expliciet om toestemming vragen.

Informatie delen met ouders na echtscheiding

De rechter kan bij een scheiding het gezag aan één ouder geven. Deze ouder is dan de wettelijk vertegenwoordiger. De andere ouder mag niet meebeslissen over de behandeling van het kind. Ook heeft de andere ouder niet meer dezelfde rechten, zoals het recht om het dossier van het kind te bekijken.

De apotheker geeft geen informatie aan de ouder zonder gezag als:

  • hij die informatie ook niet aan de ouder met gezag geeft.
  • dit tegen het belang van het kind in gaat.

Hoe het gezag geregeld is, staat in het Centraal Gezagsregister. Als de apotheek twijfelt wie er gezag heeft over een minderjarig kind, dan kan de apotheek u vragen om een document uit dit register waarin staat wie er gezag heeft over het kind. Dit document heet een uittreksel

Informatie bij wilsbekwame meerderjarigen

Uw medische gegevens mogen alleen worden gedeeld als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. U kunt in APPotheek zelf of via uw (aangesloten) apotheek uw toestemming voor het delen en gebruiken van uw medische gegevens regelen. Indien u via de aangesloten apotheek dit wilt regelen, kunt u contact opnemen met uw apotheek.

Door gebruik te maken van deze functionaliteit geeft uw iemand de mogelijkheid om uw medische gegevens in APPotheek in te zien en namens u te gebruiken.

Hiermee kan diegene uw medicijn bijvoorbeeld inzien welke medicijnen u gebruikt of namens u medicijnen aanvragen bij uw huisarts.

U heeft 2 machtigingscodes nodig om uw gegevens te delen met een andere APPotheek gebruiker. Deze worden getoond nadat u deze stappen heeft doorlopen.

Let op! Deel uw machtigingscodes alleen met diegene, die u machtigt en vertrouwt.

U kunt ten alle tijden uw machtiging annuleren in APPotheek

Informatie bij wilsonbekwame meerderjarigen

Als een meerderjarige wilsonbekwaam is, dan beslist iemand anders (de vertegenwoordiger) over hun zorg en gezondheid.

Meestal moet de vertegenwoordiger toestemming geven om gegevens over de patiënt met andere mensen te delen.

INFO@APPOTHEEK.APP