Veel gestelde vragen

Waar kan ik mijn medicijnen ophalen?

U kunt uw medicijnen ophalen bij de aangesloten apotheek in APPotheek. Tijdens de intake hebben wij samen met u doorgenomen welke apotheek dit is.

Kan ik mijn medicijnen laten bezorgen en is dit gratis?

U kunt uw medicijnen laten bezorgen. Deze service is gratis.

Moet ik ingeschreven zijn bij de aangesloten apotheken van APPotheek?

Nee, u heeft de vrije apotheekkeuze. U kunt bij iedere apotheek in Nederland uw geneesmiddelen betrekken. Wel is het advies om bij de betreffende apotheken toestemming te geven uw gegevens te delen, zodat ieder zorgverlener uw gegevens kan inzien en dus alle medicijnen van u in kaart heeft, alvorens u medicijnen te verstrekken (zie www.volgjezorg.nl).

Hoe zorg ik ervoor dat mijn recepten via huisarts of specialist altijd via APPotheek worden verwerkt?

U kunt uw voorschrijvers bij het uitschrijven van een recept vragen of dit naar het adres info@appotheek.app gestuurd kan worden. U kunt ook zelf recepten hiernaar toe zenden. Voorwaarde is wel dat bij het in ontvangst nemen van de medicijnen, u de originele recepten inlevert.

Worden mijn medicijnen vergoed als ik deze via een aangesloten apotheek betrek?

De aangesloten apotheken bij APPotheek hebben contracten met de zorgverzekeraars in Nederland.

Op basis van deze contracten worden de medicijnen, die voor vergoeding in aanmerking komen gedeclareerd bij uw zorgverzekering.

Hoe zit het medicijnen die ik dezelfde dag nodig heb?

Indien u met spoed medicijnen nodig heeft, dan doen we ons best om deze dezelfde dag bij u te leveren. We streven ernaar om u hierin niet teleur te stellen.

Mijn vraag staat hier niet bij.

Heeft u n.a.v. bovenstaande vragen? U kunt deze emailen naar info@appotheek.app

INFO@APPOTHEEK.APP