Veel gestelde vragen

Kan ik mijn APPotheek account delen en wat moet ik hierover weten?

U kunt uw APPotheek account delen met een andere APPotheek gebruiker. Deze gebruiker kan uw gegevens in APPotheek inzien en namens u de functionaliteiten in APPotheek gebruiken. Ook kunt u in uw APPotheek, gegevens van een niet-APPotheek gebruiker inzien en gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn de gevolgen van het delen van mijn gegevens via APPotheek?

Indien u uw APPotheek gegevens deelt met een gemachtigde, dan zijn alle geselecteerde diensten in APPotheek zichtbaar voor deze persoon. Deze persoon kan namens u ook deze diensten gebruiken. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Uit uw medicatiedossier kan de gemachtigde herhaalrecepten namens u aanvragen bij uw (huis)arts. Hij kan zien of deze aanvraag is goed- of afgekeurd
 • De gemachtigde kan een HerhaalService van uw chronische medicijnen starten. Met deze service worden periodiek uw chronische medicijnen in overleg met uw arts voor u klaargemaakt in de apotheek.
 • De gemachtigde kan inzien wanneer u een medicijn moet innemen.
 • De gemachtigde kan inzien als er een interventie in de apotheek heeft plaatsgevonden. Zo kan hij zien dat er een dosering is aangepast of een vervangend medicijn wordt verstrekt.
 • De gemachtigde kan communicatie over u met bijvoorbeeld uw arts, zorgverzekeraar of andere belanghebbende inzien.
 • De gemachtigde kan uw berichten inzien.

Indien bovenstaande beschrijving wenselijk is, dan kunt u gebruik maken van deze functionaliteit. Komt voorgaande niet overeen met uw wens, is het advies nooit uw APPotheek gegevens te delen met een ander. Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Waar kan ik zien wie ik heb gemachigd of door wie ik ben gemachtigd?

Wilt u zien welke machtigingen u heeft? U kunt ze allemaal bekijken in APPotheek "Deel mijn APPotheek". U ziet in de overzichten verleende en ontvangen machtigingen de personen die u heeft gemachtigd of door wie u bent gemachtigd. Hier kunt u ook machtigingen intrekken. De machtiging kan daarna niet meer gebruikt worden.

U kunt ook de apotheek benaderen waar u de machtiging door heeft laten regelen. Hier vindt u meer informatie over de machtiging en kunt u op vertoon van uw legitimatie ook deze machtiging intrekken.

Hoe kan ik mijn machtiging, die ik heb verleend in mijn APPotheek intrekken?

Dit kunt u heel makkelijk zelf regelen in APPotheek (in de app en web).

In de app APPotheek:

 1. In het menu MEER navigeert u naar APPotheek account delen.
 2. Hierna kiest u voor Overzicht verleende machtigingen.
 3. Selecteer onder het tabblad Actief voor de betreffende machtiging.
 4. Onder het overzicht MIJN GEMACHTIGDE drukt u op de knop MACHTIGING INTREKKEN.
 5. Bevestig deze keuze.

In het webportaal APPotheek:

 1. Na in te loggen op het webportaal APPotheek kiest u in het linkermenu voor het menu APPotheek account delen.
 2. Selecteer onder OVERZICHT VERLEENDE MACHTIGINGEN, onder het tabblad Actief voor de betreffende machtiging.
 3. Onder het overzicht Machtiging kiest u voor Machtiging intrekken.
 4. Bevestig deze keuze.

Mocht bovenstaaande niet lukken, neem dan z.s.m. contact op met uw (aangesloten) apotheek.

Hoe kan ik de volmacht, die ik heb gekregen in mijn APPotheek intrekken?

Dit kunt u heel makkelijk zelf regelen in APPotheek (in de app en web).

In de app APPotheek:

 1. In het menu MEER navigeert u naar APPotheek account delen.
 2. Hierna kiest u voor Overzicht ontvangen machtigingen.
 3. Selecteer onder het tabblad Actief voor de betreffende machtiging.
 4. Onder het overzicht MIJN VOLMACHT drukt u op de knop Beƫindig volmacht.
 5. Bevestig deze keuze.

In het webportaal APPotheek:

 1. Na in te loggen op het webportaal APPotheek kiest u in het linkermenu voor het menu APPotheek account delen.
 2. Selecteer onder het menu OVERZICHT ONTVANGEN MACHTIGINGEN, onder het tabblad Actief voor de betreffende machtiging.
 3. Onder het overzicht Machtiging kiest u voor MACHTIGING INTREKKEN..
 4. Bevestig deze keuze.

Mocht bovenstaaande niet lukken, neem dan z.s.m. contact op met uw (aangesloten) apotheek.

Ik ben geen APPotheek gebruiker en wil een APPotheek gebruiker toestemming geven om namens mij via APPotheek mijn medische gegevens in te zien en te organiseren. Hoe doe ik dit?

U kunt via uw (aangesloten) apotheek uw toestemming voor het delen en gebruiken van uw medische gegevens regelen. Neem voor meer informatie contact op met uw apotheek.

Ik ben geen APPotheek gebruiker en wil een verleende toestemming aan een APPotheek gebruiker intrekken. Hoe doe ik dit?

U kunt via uw (aangesloten) apotheek uw toestemming voor het delen en gebruiken van uw medische gegevens intrekken. Neem voor meer informatie contact op met uw apotheek.

Waar kan ik mijn medicijnen ophalen?

U kunt uw medicijnen ophalen bij de aangesloten apotheek in APPotheek. Tijdens de intake hebben wij samen met u doorgenomen welke apotheek dit is.

Kan ik mijn medicijnen laten bezorgen en is dit gratis?

U kunt uw medicijnen (landelijk) laten bezorgen. Deze service is gratis.

Moet ik ingeschreven zijn bij de aangesloten apotheken van APPotheek?

Nee, u heeft de vrije apotheekkeuze. U kunt bij iedere apotheek in Nederland uw geneesmiddelen betrekken. Wel is het advies om bij de betreffende apotheken toestemming te geven uw gegevens te delen, zodat ieder zorgverlener uw gegevens kan inzien en dus alle medicijnen van u in kaart heeft, alvorens u medicijnen te verstrekken (zie www.volgjezorg.nl).

Hoe zorg ik ervoor dat mijn recepten via huisarts of specialist altijd via APPotheek worden verwerkt?

U kunt uw voorschrijvers bij het uitschrijven van een recept vragen of dit naar het adres info@appotheek.app gestuurd kan worden. U kunt ook zelf recepten hiernaar toe zenden. Voorwaarde is wel dat bij het in ontvangst nemen van de medicijnen, u de originele recepten inlevert.

Worden mijn medicijnen vergoed als ik deze via een aangesloten apotheek betrek?

De aangesloten apotheken bij APPotheek hebben contracten met de zorgverzekeraars in Nederland.

Op basis van deze contracten worden de medicijnen, die voor vergoeding in aanmerking komen gedeclareerd bij uw zorgverzekering.

Hoe zit het met medicijnen die ik dezelfde dag nodig heb?

Indien u met spoed medicijnen nodig heeft, dan doen we ons best om deze dezelfde dag bij u te leveren. We streven ernaar om u hierin niet teleur te stellen.

Mijn vraag staat hier niet bij.

Heeft u n.a.v. bovenstaande vragen? U kunt deze emailen naar info@appotheek.app

INFO@APPOTHEEK.APP